Dec 24, 2016 Uncategorized

Postavljanje filtera za vodu

Posebna važnost za naš grad je voda. Ona je jedan of najbitnijih sastojaka za zdravlje čoveka, a koristimo je i za održavanje opšte...
Dec 24, 2016 Uncategorized

Nedostatak uličnih kanti i zelenih površina

Od Emine Koničanin smo u okviru konkursa za "Naj-eko ideju" dobili ideju za postavljanje uličnih kanti na svakih 50m2 u okviru užeg...
Dec 24, 2016 Uncategorized

Podizanje ekološke svesti kroz razne aktivnosti

Ovu ideju su sa nama podelili Besim Habibović i Enes Petlača u okviru konkursa za "Naj-eko ideju". Ovaj projekat bi se sprovodio kroz...
Dec 19, 2016 Autobuska stajališta

Autobuska stajališta

Potreba za novim autobuskim stajalištima postoji godinama unazad, obzirom da su postojeća ili oronula ili su improvizovana. Nepostojanje...
Dec 14, 2016 Čist Grad

Anketa “Da li i Vi hoćete Čist grad?“

U pripremnoj fazi projekta „Čist grad“, procenili smo da je najvažniji orijentir za dalje akcije i aktivnosti, pre svega, mišljenje...