Dec 14, 2016 Čist Grad

Kej intervencija

Jedan od najvećih problema koje prepoznajemo na lokalnom nivou je neodgovoran odnos prema svim vrstama otpada. Nažalost, često smo...