Dec 14, 2016 Čist Grad

Kej intervencija

Jedan od najvećih problema koje prepoznajemo na lokalnom nivou je neodgovoran odnos prema svim vrstama otpada. Nažalost, često smo...
Oct 11, 2016 Čist Grad

Čist grad – Čista Pešter

U nedelju 09.10.2016. godine u sklopu svojih redovnih aktivnosti definisanih planom i programom za 2016. godinu Odred izviđača Sandžak...