ART ČARŠIJA

„Art-čaršija“ je projekat kojim se neiskorišćeni otvoreni javni prostor u centru Novog Pazara, uz zgradu Kulturnog centra, transformiše u mesto umetnosti, razmene ideja i komunikacije. „Art-čaršija“ predstavlja, pored prostora, takođe i web platformu kojom se pospešuje delovanje mladih kreativaca kroz angažovanu umetnost.

Ovim konceptom bi grad dobio prvu alternativnu galeriju na otvorenom. Otvoreni javni prostor bi predstavljao autentičnu konceptualnu galeriju dostupnu prolaznicima i namenskim posetiocima. Prostor „Art-čaršije“ bi sadržao površine oslikane muralima sa motivima stvaralaštva lokalnih umetnika, kao i panoe za izlaganje dela mladih autora (fotografija, grafičkih radova, arhitektonskih koncepata i sl.) Pored navedenih sadržaja, bio bi postavljen i projektor za projekcije tematskih prezentacija, video radova i fotografija mladih umetnika. Projekcije na zidu zgrade Kulturnog centra bi upotpunjavale sliku multimedijalnog sadržaja „Art-čaršije“.  Projekat bi bio upotpunjen oživljavanjem niza kioska u neposrednoj blizini „otvorene galerije“, koji bi se transformisali u radne ateljee, suvenirnice, kreativne radionice i sl. Ceo projekat će se razvijati u saradnji sa Kulturnim centrum.Web platforma projekta predstavlja virtuelni kutak za prezentovanje i afirmisanje mladih umetnika, te ujedno i multimedijalni servis alternativne kulturne scene. Web portal „Art-čaršije“ bi, skupa sa otvorenom galerijom, podsticao i inspirisao mlade umetnike za nove poduhvate i pružio javnosti priliku da vide i osete sveže ideje.

Novi Pazar, na ovaj način dobija novi konceptualni prostor kulture, čime će se mladim umetnicima pružiti prostor za delovanje kroz umetnost. Izlaskom umetnosti u javni otvoreni prostor nudi se širem auditorijumu prilika da dožive umetnost. Koncept otvorene galerije inspiriše mlade ljude da budu više angažovani u okvirima svog delovanja i domena stvaranja. „Art-čaršija“ stvara alternativno mesto susreta i prostor komunikacije umetnika i konzumenata umetnosti kroz originalni sadržaj višestruke namene. Takođe, prostor „Art-čaršije“ bi, u celini sa pomenutim nizom „umetničkih dućana“, prestavljao još jednu značajnu turističku destinaciju Novog Pazara.

Značaj virtuelne multimedijalne web platforme, koja bi živela kako na webu, tako i na socijalnim mrežama, sagleda se u približavanju i podsticanju na alternatnivnu umetnost i uticaj na oživljavanje urbanih kritičnih tačaka u gradu. Na kraju, koncept predstavlja početak osnaženog delovanja mladih i kreativnih ljudi na uređivanje i obogaćivanje javnih prostora i angažovanju mladih ka pozitivnim promenama unutar grada.

Projekat Art Čaršija je počeo sa realizacijom u septembru. Sredstva za realizaciju projekta su prikupljena od više donatora, uz finansijsku podršku Fondacije Front. Sve prethodne aktivnosti oslikavanja zapuštenih zidova kao i slikanje murala na raznim lokacijama su bile u okviru projekta PAZART koji je Fondacija Front realizovala u toku 2015. godine.

U prvoj fazi projekta Art Čaršija, saradnja sa Artezom se nastavila. Veliki mural na lokaciji obuhvaćenoj projektom, na zidu zgrade Kulturnog centra, urađen je još jedan mural. Ovog puta je u oslikavanju zida učestvovao i Nikola Mihajlović.

PROČITAJ VIŠE

Posljednje aktivnosti

Icon Heading
6 May
Čist Grad - Opšte

BUDI NEKO RAZMIŠLJAJ EKO

U toku je realizacija projekta ,,BUDI NEKO, RAZMIŠLJAJ EKO“ koji sprovodi Centar Duga u saradnji...
26 Dec
Čist Grad

Panel diskusija “Na putu rešavanja ekoloških problema – za čist Novi Pazar”

U okviru projekta „Čist grad“ Fondacija Front, je organizovala drugu panel diskusiju na temu...
19 Dec
Čist Grad

Rezultati konkursa

Dragi naši, sa ponosom objavljujemo rezultate našeg prvog otvorenog konkursa "Naj-eko...
14 Dec
Čist Grad

Kućice za ptice

Đaci srednje škole za dizajn uz pomoć profesora Farisa Ličine, su u sklopu svojih redovnih...
14 Dec
Čist Grad

Ilustrovana ekologija

Razmišljali smo koji je najbolji način da iskomuniciramo sa najvećim brojem sugrađana, a da...
14 Dec
Čist Grad

Budi neko – misli eko

Deca, koja su danas u školskim klupama, u najskorijoj budućnosti biće učesnici mnogih procesa i...
14 Dec
Čist Grad

Panel: „Kako unaprediti zaštitu životne sredine u Novom Pazaru“

Povodom realizacije projekta “Čist grad” koji je pokrenula Fondacija Front, održana je prva...
14 Dec
Čist Grad

Anketa “Da li i Vi hoćete Čist grad?“

U pripremnoj fazi projekta „Čist grad“, procenili smo da je najvažniji orijentir za dalje...
14 Dec
Čist Grad

Eko – skečevi

Izostanak ekološke svesti kod građana prepoznajemo kao najveći problem u zajednici. U okviru...

PRIJATELJI PROGRAMA

Icon Heading

Jedan od ciljeva Fondacije je dugoročno umrežavanje sa ostalim organizacijama, formalnim i neformalnim grupama građana, javnim preduzećima. Predstavljamo naše partnere: