Oct 12, 2016

Art Čaršija – faza I

Projekat Art Čaršija je počeo sa realizacijom u septembru. Sredstva za realizaciju projekta su prikupljena od više donatora, uz...
Oct 12, 2016

PazArt (2015)

Projekat “STREET ART AKUPUNKTURA – PAZART II” se organizuje sa ciljem podsticanja mladih umetnika grada Novog Pazara na promene...