Projekat “STREET ART AKUPUNKTURA – PAZART II” se organizuje sa ciljem podsticanja mladih umetnika grada Novog Pazara na promene prostora kojeg svakodnevno koriste. Akupunktura grada je tehnika kojom se umetničkom intervencijom urbanog prostora oživljava odabrana lokacija.

Projekat se sastojao iz par modula. Prvi je okupljanje i edukacija mladih umetnika kroz radionice Street Art-a. Zatim sledi indentifikacija zidova i površina pogodnih za murale sa prioritetom onih koji imaju najveću vidljivost. Saradnja sa školama i izrada 15 murala. Promocija radova preko socijalnih mreža, web sajta, web portala i kroz tv emisije.

Mladi umetnici su uz pomoć relevantnih stručnjaka iz oblasti primenjenih umetnosti prepoznali niz kritičnih tačaka –  lokacija koje su zanemarivane duži vremenski period i koje su predstavljale svojevrsno ruglo grada. Za odabrane kritične tačke su ponuđena likovna rešenja. Nakon odabira najboljih radova autori pobedničkih rešenja su u saradnji sa izvođačima i mentorima, uz dozvolu Gradske uprave, realizovali svoje ideje na odabranim lokacijama.

Ceo projekat je bio i medijski propraćen, tako da je i javnost bila informisana o ciljevima projekta i konkursnim rešenjima, kao konkretnoj inicijativi.

PazArt je projekat kojim je uspeštno započeta promocija u svetu popularne street art kulture. Nekoliko zidova u centru grada je dobilo novo lice. Jedan od najvećih murala na teritoriji Srbije, u samom centru Novog Pazara, na gradskom šetalištu, koji je delo street artista Arteza, danas predstavlja bitan deo vizelnog identiteta grada.

Ovaj projekat je bio svojevrsna inicijalna kapisla za podizanje svesti čitave lokalne zajednice, kada je street art u pitanju. Definisana potreba za promenom vizuelnog identiteta grada, bila je najveća motivacija prilikom pisanja projekta Art Čaršija, koji je počeo sa realizacijom u septembru 2016.