Iako nosi epitet grada mladosti i ima veliki broj ekoloških organizacija, angažman mladih u rešavanju ekoloških pitanja je na niskom nivou.  Od ukupnog broja udruženja kojima je prioritet, misija očuvanje životne sredine, vrlo mali broj njih je aktivan u stvarnosti i kompletan angažman se svodi na sporadične akcije jednom ili dva puta godišnje koji se odnose na organizovanje radionica za podizanje ekološke svesti ili eventualno čišćenje obala reka i jezera. Novi Pazar je grad koji ima dva Univerziteta i šest srednjih škola, a ni u jednoj od tih ustanova ne postoji ekološka sekcija. To je pokazatelj neefikasnog mehanizma i nedostatka kontinuiranog rada sa mladima po ovom pitanju.

Pored navedenog, ono što ekološku situaciju čini još problematičnijom jeste veliki broj fabrika i privatnih preduzeća koji ne učestvuju u rešavanju očuvanja životne sredine, šta više, većina njih svojim otpadom stvara divlje deponije ili su direktno svojom kanalizacionom mrežom povezani na tokove reka i njihov sistem rada i poslovanja je u vrlo maloj meri prilagodjen ekološkim standardima (npr. nepostojanje filtera za vazduh, pročišćavanje otpadnih voda) a vrlo često se dešava da nisu u dovoljnoj meri kontrolisani i sankcionisani od strane nadležnih službi. Lokalna administracija i institucija koja treba direktno da se bavi ovim pitanjem nažalost ne raspolaže sa dovoljno kapaciteta u vidu radne snage i vremena sto utiče na efikasnost njihovog rada.

Ovakva situacija opravdava našu ideju za uspostavljanje mehanizma kojim bi pospešili efikasnost rada lokalne samouprave i nadležnih institucija za ekološka pitanja, animirali građane a i biznis sektor da budu aktivni akteri u rešavanju problema zaštite životne sredine.

cist-grad-logo-white-bc

Projekat “Čist grad” će se sastojati iz više manjih projekata, poduhvata i aktivnosti, a počinje sa realizacijom u poslednjem kvartalu 2016. godine. Cilj projekta je pre svega podizanje svesti građana o značaju održivosti životne sredine, kao i davanje dobrog primera da je promena u lokalnoj zajednici moguća. Misija na ovom projektu nam je da povežemo sve ekološke organizacije i pojedince u jednu zajedničku inicijativu zarad poboljšanja trenutne ekološke situacije u regionu.

Želimo da uključimo zajednicu i da izgradimo osećaj zajedništva, da kroz projekat povežemo razne interesne strane i pojedince, damo im priliku da aktivno učestvuju u promenama u okruženju jer, pre svega želimo Čist grad.