O projektu 

„Art-čaršija“ je projekat kojim se neiskorišćeni otvoreni javni prostor u centru Novog Pazara, uz zgradu Kulturnog centra, transformiše u mesto umetnosti, razmene ideja i komunikacije. „Art-čaršija“ predstavlja, pored prostora, takođe i web platformu kojom se pospešuje delovanje mladih kreativaca kroz angažovanu umetnost. Ovim konceptom bi grad dobio prvu alternativnu galeriju na otvorenom. Otvoreni javni prostor bi predstavljao autentičnu konceptualnu galeriju dostupnu prolaznicima i namenskim posetiocima. Prostor „Art-čaršije“ bi sadržao površine oslikane muralima sa motivima stvaralaštva lokalnih umetnika, kao i panoe za izlaganje dela mladih autora (fotografija, grafičkih radova, arhitektonskih koncepata i sl.) Pored navedenih sadržaja, bio bi postavljen i projektor za projekcije tematskih prezentacija, video radova i fotografija mladih umetnika. Projekcije na zidu zgrade Kulturnog centra bi upotpunjavale sliku multimedijalnog sadržaja „Art-čaršije“. Projekat bi bio upotpunjen oživljavanjem niza kioska u neposrednoj blizini „otvorene galerije“, koji bi se transformisali u radne ateljee, suvenirnice, kreativne radionice i sl. Ceo projekat će se razvijati u saradnji sa Kulturnim centrom, čime će kompletan koncept imati i institucionalnu i stručnu podršku. Web platforma projekta predstavlja virtuelni kutak za prezentovanje i afirmisanje mladih umetnika, te ujedno i multimedijalni servis alternativne kulturne scene. Web portal „Art-čaršije“ bi, skupa sa otvorenom galerijom, podsticao i inspirisao mlade umetnike za nove poduhvate i pružio javnosti priliku da vide i osete sveže ideje.

Značaj projekta za zajednicu

Novi Pazar, na ovaj način dobija novi konceptualni prostor kulture, čime će se mladim umetnicima pružiti prostor za delovanje kroz umetnost. Izlaskom umetnosti u javni otvoreni prostor nudi se širem auditorijumu prilika da dožive umetnost. Koncept otvorene galerije inspiriše mlade ljude da budu više angažovani u okvirima svog delovanja i domena stvaranja. „Art-čaršija“ stvara alternativno mesto susreta i prostor komunikacije umetnika i konzumenata umetnosti kroz originalni sadržaj višestruke namene. Takođe, prostor „Art-čaršije“ bi, u celini sa pomenutim nizom „umetničkih dućana“, prestavljao još jednu značajnu turističku destinaciju Novog Pazara.

Značaj virtuelne multimedijalne web platforme, koja bi živela kako na webu, tako i na socijalnim mrežama, sagleda se u približavanju i podsticanju na alternatnivnu umetnost i uticaj na oživljavanje urbanih kritičnih tačaka u gradu. Na kraju, koncept predstavlja početak osnaženog delovanja mladih i kreativnih ljudi na uređivanje i obogaćivanje javnih prostora i angažovanju mladih ka pozitivnim promenama unutar grada.

ac8