Oct 23, 2016

Čist grad – Čista Pešter

U nedelju 09.10.2016. godine u sklopu svojih redovnih aktivnosti definisanih planom i programom za 2016. godinu Odred izviđača Sandžak...
Oct 12, 2016

Art Čaršija – faza I

Projekat Art Čaršija je počeo sa realizacijom u septembru. Sredstva za realizaciju projekta su prikupljena od više donatora, uz...
Oct 12, 2016

Art čaršija

O projektu  „Art-čaršija“ je projekat kojim se neiskorišćeni otvoreni javni prostor u centru Novog Pazara, uz zgradu Kulturnog...
Oct 12, 2016

PazArt (2015)

Projekat “STREET ART AKUPUNKTURA – PAZART II” se organizuje sa ciljem podsticanja mladih umetnika grada Novog Pazara na promene...
Oct 12, 2016

Čist grad – ekološki projekat

Iako nosi epitet grada mladosti i ima veliki broj ekoloških organizacija, angažman mladih u rešavanju ekoloških pitanja je na niskom...
Oct 1, 2016

Čišćenje hidroelektrane

U okviru projekta "Čist grad", fondacija Front, uz ostale formalne i neformalne grupe iz Novog Pazara, pokrenula je ovaj poduhvat koji...