Čist grad – Čista Pešter

U nedelju 09.10.2016. godine u sklopu svojih redovnih aktivnosti definisanih planom i programom za 2016. godinu Odred izviđača Sandžak organizovao je za...

Čist grad – ekološki projekat

Iako nosi epitet grada mladosti i ima veliki broj ekoloških organizacija, angažman mladih u rešavanju ekoloških pitanja je na niskom nivou.  Od ukupnog...

Čišćenje hidroelektrane

U okviru projekta "Čist grad", fondacija Front, uz ostale formalne i neformalne grupe iz Novog Pazara, pokrenula je ovaj poduhvat koji podrazumeva više...