Jan 13, 2017 Uncategorized

Uređena izletišta

Poznato gradsko izletište Pazarište je neophodno urediti i stvoriti uslove za jednodnevne boravke izletnika - izravnati teren, napraviti...
Dec 29, 2016 Uncategorized

Radionice za podizanje ekološke svesti

Pre svega potrebna je edukacija naseg stanovništva - trebalo bi oformiti radionice koje će imati za cilj održavanje predavanja na temu...
Dec 28, 2016 Uncategorized

Edukativni flajeri

Plojović Šejla je se zalaže za očuvanje vazduha jer je njegov kvalitet, posebno u zimskim mesecima, na jako lošem nivou. Zagađenje...
Dec 27, 2016 Uncategorized

Učenici recikliraju

Oko školskih ustanova, a posebno osnovnih škola, veliki je broj otpada u vidu: papira, flaša, celofana od različitih ambalaža...
Dec 27, 2016 Uncategorized

Solarni paneli

Kao grad imamo velike probleme sa strujom, ogroman broj kablova i slab napajanje na nivou celog grada. - istakao je Samir Pružljanin,...
Dec 24, 2016 Uncategorized

Postavljanje filtera za vodu

Posebna važnost za naš grad je voda. Ona je jedan of najbitnijih sastojaka za zdravlje čoveka, a koristimo je i za održavanje opšte...
Dec 24, 2016 Uncategorized

Nedostatak uličnih kanti i zelenih površina

Od Emine Koničanin smo u okviru konkursa za "Naj-eko ideju" dobili ideju za postavljanje uličnih kanti na svakih 50m2 u okviru užeg...
Dec 24, 2016 Uncategorized

Podizanje ekološke svesti kroz razne aktivnosti

Ovu ideju su sa nama podelili Besim Habibović i Enes Petlača u okviru konkursa za "Naj-eko ideju". Ovaj projekat bi se sprovodio kroz...