Oct 12, 2016 Saopštenje za medije

Saopštenje za medije – Akcija “Čista Pešter”

U nedelju 09.10.2016. godine u sklopu svojih redovnih aktivnosti definisanih planom i programom za 2016. godinu Odred izviđača Sandžak...
Oct 12, 2016 Saopštenje za medije

Saopštenje za medije – Čišćenje hidroelektrane

04. 09. 2016. godine od 10h će otpočeti čišćenje hidroelektrane „Sandžak“ koje je u okviru ekološkog pokreta „ČIST...