BUDI NEKO RAZMIŠLJAJ EKO

U toku je realizacija projekta ,,BUDI NEKO, RAZMIŠLJAJ EKO“ koji sprovodi Centar Duga u saradnji sa Državnim univerzitetom Novi Pazar i Fondacijom Front.

Projekat je sastavni deo šireg projekta ,,ČIST GRAD“.

Cilj i svrha projekta su širenje ekološke svesti i motivacija svih članova društva u preuzimanju odgovornosti i aktivnog učešća u zaštiti prirodne sredine kao i doprinos razvoju ekološki visokosvesnog društva.

Edukativni ekološki tim, sastavljen od grupe univerzitetskih nastavnika i saradnika iz oblasti Biologije i Ekologije, specijalizovanih za sprovođenje programa aktivnog učenja će upotrebom interaktivnih obrazovnih sadržaja, permanentno raditi na edukaciji vaspitača, učitelja i nastavnika biologije u osnovnim i srednjim školama o najnovijim dostignućima i otkrićima iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Tako se u praksi ostvaruje ideja o celoživotnom obrazovanju.

U januaru su odrađeni treninzi sa vaspitačima a sa učiteljima su odrađeni u februaru.

Mart mesec je predviđen za rad sa nastavnicima biologije osnovnih i srednjih škola i sa učenicima.

Predavanja za nastavnike održala su se u subotu 18.marta od 17h . Tema predavanja bila je,, Značaj obrazovanja iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u osnovnim i srednjim školama“.

Predavači su bili doc.dr Dejan Mirčić i doc.dr Nataša Đorđević.

Predavanje za učenike osnovnih i srednjih škola bilo je u nedelju. Tema predavanja bila je ,,Ekosistemi“ a predavači su bili prof. Braho Ličina i doc.dr Nataša Đorđević.

“Uočili smo motivisanost i potrebu za kontinuiranom edukacijom u cilju proširivanja metodičkih znanja neophodnih za realizaciju savremene nastave. Posebna impresija su motivacija i kreativne ideje učenika osnovnih i srednjih škola za realizaciju konkretnih aktivnosti zaštite i unapređenja životne sredine.” Istakli su doc.dr Dejan Mirčić i doc.dr Nataša Đorđević.

Osim radionica sa profesorima, projekat „BUDI NEKO RAZMIŠLJAJ EKO“ podrazumeva i konkurs za najbolju eko fotografiju kao i konkurs za najbolji eko rad za srednjoškolce i osnovce, Eko radionica – izrada ekoloških sapuna. Svi radovi biće izloženi na EKO FESTIVAL-u.