Prikupljanje pomoći za izbeglički kamp u Tutinu i Sjenici

Koliko naše malo, nekome može značiti sve, naučili smo prilikom akcija prikupljanja pomoći azilantima koji su smešteni u Sjenici i Tutinu. Fondacija Front u saradnji sa mnogim formalnim i neformalnim grupama građana, kontinuirano i organizovano prikuplja pomoć za izbeglice, a sve to zahvaljujući dobroj komunikaciji sa upravnicima tamošnjih kampova. Obzirom da paketi pomoći stižu sa svih strana, jako je bitno obezbediti ono što im zaista nedostaje i što im je neophodno za normalno funkcionisanje.

U saradnji sa lokalnim privrednicima i nevladinim organizacijama, Fondacija Front je prikupila osnovna sredstva – novu odeću, obuću, hranu, lekove, higijenske pakete, igračke za decu. Paketi su prebačeni do prihvatnih centara i članovi Fondacije kao i članovi naših partnerskih organizacija, su imali prilike da provedu neko vreme sa radnicima i koordinatorima kampova, koji su nas uputili u rad kampova, procedura i svkodnevnice ljudi u njemu.

„Jedini nam je cilj da se svako od njih oseti bezbedno i slobodno, pružamo im pažnje onoliko koliko možemo i što je najbitnije, svako od nas je uvek tu za sve njih. Ljudi iz Sjenice su se pokazali kao dobri domaćini, često ih obilaze i izlaze im u susret za mnoge stvari“, izjavio je koordinator kampa Fiko Hamidović.

U Srbiji ima pet Centara za azil (Banja Koviljača, Tutin, Sjenica, Beograd (Krnjača) Obrenovac) i nekoliko privatnih (tranzitnih) centara (Preševo, Dimitrovgrad, Šid, Subotica, Bogovođa).
Fondacija Ana i Vlade Divac je sprovela istraživanje u sedam lokalnih samouprava (Subotica, Šid, Beograd, Sjenica, Tutin, Dimitrovgrad i Preševo) “Stavovi građana prema izbeglicama u izbeglickoj krizi.” 47% gradjana u ovim lokalnim zajednicama, prema sprovedenom istraživanju, ima pozitivan odnos prema izbeglicama, 34% negativan, 19% neutralan. U Tutinu, čak 64% gradjana ima pozitivan stav, 11% negativan, 25% neutralan,a u Sjenici sasvim sličan rezultat istraživanja: 63% građana zauzima pozitivan stav, 15% negativan, 22% neutralan.

Oba grada su prema istraživanjima ocenjena visokim ocenama za gostoprimstvo ali i što se smeštaja i brige u kampovima u Sjenici i Tutinu tiče najbolje su ocenjeni u Srbiji, kazali su upravnici oba kampa.

Studentski parlament DUNP je inicirao akciju prikupljanja pomoći, a mnoge organizacije su se spontano uključile i svojim resursima doprinele omasovljavanju ove akcije (FOKRED, NVO Svetionik i Fondacija Front).

Zahvaljujemo se svim građanima Novog Pazara koji su podržali akciju a posebno hvala firmama: Exit, Barbosa, Đulović Ru-Com, Hari Trade, Mizan, Foretti Shoes, Tutinka, Carino kalce, vlasniku kamenjare Asmiru Čeliću i udruženju Pro denim, Brug jeans i apoteci Medikament.