Agro biznis inkubator

Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja u saradnji sa Fondacijom Front u okviru projekta Agro biznis inkubator organizuje nekoliko stručnih predavanja koja će se baviti osnaživanjem mladih da započnu privatni biznis u domenu poljoprivrede. Predavanja će držati eminentni predavači sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Čačku, koji će osim edukativne, preuzeti i savetodavnu ulogu kada je u pitanju pokretanje posla u poljoprivredi, obzirom da postoje brojne beneficije koje republika Srbija nudi građanima koji registruju svoja gazdinstva i pokreću svoju proizvodnju. Edukativne radionice će pokriti sve oblasti poljoprivrede, čime će polaznici ovog programa moći da se bliže upoznaju sa prednostima i manama uzgoja određenih vrsta na našem području. U okviru prvog dela ovog programa, obezbeđena su sva potrebna znanja oko izrade funkcionalnog biznis plana, kao i analiza postojećeg stanja na tržištu. Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti mladih i unapređivanje znanja i veština u oblasti inovacija u poljoprivredi i pružanju podrške početnicima u biznisu.
Projekat je finansijski podržan od strane ambasade SAD u Srbiji.