Debatni klub “Dijalektika”

Debatni klub „Dijalektika“ je u četvrtak, 29.12. organizovao debatu “Ovaj dom bi uveo komunalnu policiju“. Ovo je prva javna debata tek formiranog kluba, a organizovana je prema britanskom modelu – dva tima sa po četiri govornika (Vlada i opozicija), koji pred publikom brane oprečne stavove. Govorili su: Džejla Nuhović, Mejra Ćorović, Dženis Pepić, Merjem Selimanović, Orhan Imamović, Dalila Salihović, Atifa Džanković i Hana Biševac.

Mladi debateri su nas, na oduševljenje svih prisutnih, detaljno uputili u prednosti i mane uvođenja komunalne policije. Kao osnovna prednost koju tim Vlada navodi je činjenica da je to samo korak napred ka odgovornom društvu, obzirom da imamo uspešan primer funkcionisanja komunalne policije u Beogradu, te da smo mi, kao društvo, potpuno spremni za proaktivne promene, kada je zakonska regulativa u pitanju. Svesni da efikasno funkcionisanje komunalne policije nije moguće bez konsantnog ulaganja u edukaciju građana kada je zaštita životne sredine u pitanju, oni konstatuju da je svaki pojedinac društva odgovoran za stanje u svojoj lokalnoj zajednici. Ističu da je država obavezna da uvede dodatne službe na lokalnom nivou za edukaciju i informisanje građana o poštovanju ekoloških propisa, proceduri prijave komunalnih prekršaja, kao i propisanim kaznama. Obzirom da je najveća interna pretnja za uspešno funkcionisanje komunalne policije, kako ističu mladi debateri, mito i nepotizam, predložen je elitistički model selekcije potencijalnim komunalnih policajaca. Postojanje komunalne policije i naplata kazni, bi samo povećali budžet lokalne samouprave, a taj deo sredstava bi bio namenjen projektima ekološki edukativnog karaktera.

S druge strane, tim opozicije, koji je protiv uvođenja komunalne policije, ističe da su građani odavno izgubili poverenje u državne institucije i samim tim ne bili kooperativni kada je prijavljivanje komunalnog prekršaja i svedočenje na sudu u pitanju. Implementacija novih komunalnih zakona i sprovođenje adekvatne zakonske regulative je potpuno ekonomski neopravdana, kako navodi ovaj tim, jer bi to bilo ulaganje u sistem koji ne funkcioniše. Dugoročnije i efikasnije rešenje oni vide u kreiranju zdravog odnosa prema prirodi – kroz kontinuirano ulaganje u aktivnosti podizanja ekološke svesti kod građana. Ovaj tim sugeriše da je vreme da se uvedu posebne ekološke takse za privredne subjekte koji u manjoj ili većoj meri ugrožavaju životnu sredinu, ali i naglašavaju da princip nagrade-kazne sa psihološke strane ne funkcioniše jer su mentalitet i materijalna struktura samo jedna od dodatnih pretnji u procesu implementacije komunalnih zakona.  Takođe su podsetili sugrađane da uključivanje pojedinaca u volonterske aktivnosti u zajednici vodi do zdravog lokal-patriotizma.

Publika je na kraju debate izglasala predlog Vlade za uvođenje komunalne policije u Novom Pazaru.

Fondacija Front prepoznaje značaj samog postojanja debatnog kluba u Novom Pazaru, obzirom da promovišu zdrav parlamentarizam i proaktivan pristup rešavanju problema. Verujemo da imamo izuzetne govornike među mladima, samo im je nepohodno dati podsticaj za stvaranje, što mi upravo radimo. Pozivamo sve organizacije civilnog društva da podrže rad debatnog kluba, u okviru svoje oblasti delovanja.