Dec 29, 2016 Uncategorized

Radionice za podizanje ekološke svesti

Pre svega potrebna je edukacija naseg stanovništva - trebalo bi oformiti radionice koje će imati za cilj održavanje predavanja na temu...