Edukativni flajeri

Plojović Šejla je se zalaže za očuvanje vazduha jer je njegov kvalitet, posebno u zimskim mesecima, na jako lošem nivou. Zagađenje vazduha emisijom izduvnih gasova iz domaćinstva i proizvodnih hala koje kao ogrevno sredstvo koriste striže (otpatke od krojenja raznih materijala koji negativno utiču na disajne organe ljudi).

Ona predlaže izradu ekološko-edukativnih flajera na kojima bi se našli isečci zakona o kažnjavanju ekoloških prekršaja kao i osnovni podaci o značaju očuvanja životne sredine.

Ciljna grupa su građani koji žive na teritoriji grada Novog Pazara, a naročito mlađa populacija. Gradsku upravu Šejla vidi kao vodećeg partnera na projektu jer raspolaže podacima o kvalitetu vazduha.