Učenici recikliraju

Oko školskih ustanova, a posebno osnovnih škola, veliki je broj otpada u vidu: papira, flaša, celofana od različitih ambalaža itd.Glavni razlog je izuzetno niska svest o zaštiti životne sredine kod dece. Zbog neadekvatnih uslova i opreme, većina tog smeća ostaje u okolini škole. To smeće osim što zagađuje okolinu, kvari izgled same ustanove ali i objekata u blizini.

Da bismo smanjili količinu smeća oko školskih ustanova, i da bismo podigli svest o očuvanju okoline mora se doći do rešenja. Orhan Imamović rešenje vidi u sledećem patentu:

Postavljanje aparata za kupovinu gaziranih i negaziranih napitaka. Cene bi bile uobičajene kao i u prodavnicama. Međutim, ukoliko bi ubacili praznu plastičnu flasu ili limenku, mogli bi da kupe bilo koji napitak po ceni nižoj 30%. Đaci koji u tom trenutku ne bi imali flašu odnosno limenku koju bi reciklirali, verovatno bi otišli da potraže u okolini svoje škole. A broj takvih učenika bi bio veliki. Tako bi spontano očistili divlje deponije u okviru školskog dvorišta.