Panel diskusija “Na putu rešavanja ekoloških problema – za čist Novi Pazar”

U okviru projekta „Čist grad“ Fondacija Front, je organizovala drugu panel diskusiju na temu „ Nа putu rešavanja ekoloških problema – za čist Novi Pazar“, koja je bila nastavak prvog panela, a čija tema je proistekla iz potrebe za širim informacijama o zakonima vezanim za ekologiju.

Na samom početku, nakon obraćanja izvršnog direktora Fondacije Front, Dženana Hajrovića, predstavljeni su projekti dobitnika konkursa „Naj eko ideja“, nakon čega je projekt menadžer Fondacije Front, Almir Pružljanin uručio diplome dobitnicima.


Panel diskusija se nastavila predstavljanjem učesnika sa njihovim izlaganjima, kasnije i pitanjima publike.
Panelisti koji su razložili temu i predstavili svoje ideje bili su:

Doc. Dr Emir Ćorović – Državni Univerzitet Novi Pazar
Rubina Društinac – Predsednica prekršajnog suda, Novi Pazar
Adnan Baćićanin – Javno tužilaštvo, Novi Pazar
Muzafer Bogućanin – Komunalni inspektor

Panel diskusija je započeta sa predstavljanjem krivičnopravnog zakona koji se tiče ekologije da bi se dalje nastavila predlaganjem reparacije, od strane profesora Emira, umesto klasičnog kažnjavanja. On je reparaciju objasnio kroz par primera i naveo da je jako bolje osećati se kao „obnovitelj“ nego kao „kažnjeni“.

Ukazalo se na potrebu za oformljavanjem komunalne policije, jer je Novi Pazar jedini grad u Srbiji koji nema komunalnu policiju, i predloženo je takođe podizanje svesti građanima kroz edukaciju svake vrste.
„Amanet nam je da budemo svedoci određenih situacija, a ne da bežimo od onoga što vidimo a što šteti našoj zajednici“, naglasio je Baćićanin i dodao da je za uspešniji rad svih nas jako bitna saradnja svih ustanova.


Panel diskusija je završena dodeljivanjem zahvalnica panelistima i najavom sledećeg panela.