Podizanje ekološke svesti kroz razne aktivnosti

Ovu ideju su sa nama podelili Besim Habibović i Enes Petlača u okviru konkursa za “Naj-eko ideju”. Ovaj projekat bi se sprovodio kroz više različitih aktivnosti i odnosi se na sve starosne strukture građana, od 7 do 77:

  • Da se akcija o podizanju ekološke svijesti proširi i na obrazovni sistem, na način da se krene sa takmičenjima tipa ,,Najčistije školsko dvorište i okolina škole”. Svi bi đaci u trajanju od jednog školskog časa uređivali taj prostor, a motivacija bi bila neka nagrada za školu u vidu jednodnevnog izleta na Goliji ili Kopaoniku. Naravno, smjenjivala bi se odeljenja.
  • Zatim, u vrijeme vikenda da se organiziraju ekološki, radni izleti do Đurđevih stupova, Sopoćana, Izbica i sl., a naročito u užem centru grada gdje bi dobili podršku od večine građana, a gdje bi se ponijelo dosta komunalnih kesa i čistio otpad. Deci tokom izleta podijeliti sokiće i čokoladice, na pr., a i to bi moglo da se nagradi nekim izletom autobusima van grada.
  • Dalje, sve ovo bi trebalo biti propraćeno nizom zanimljivih predavanja o ekologiji koja bi bi držali predstavnici raznih sektora društva, i to: vjerskih zajednica, sociolozi, ljekari, neka od estradnih zvjezda (n.pr. Haris Skarep i dr. Što da ne?) itd.
  • U džamijama makar jednom mjesečno imami da drže hutbe o islamskom aspektu ekologije, a vjeroučitelji na svojim časovima.
  • Uključiti što više medija koji bi bili podrška na svoj način.
  • Sa institucijama koje se brinu o čistoći dogovoriti postavljanje korpi za smeće tamo gdje ih nema, ul Stavana Nemanje na pr.
  • Lokalnim spicarama postaviti uslov za prodaju sjemenki da ih pakuju u specijalnim kesicama koje imaju deo za odlaganje otpada.