Nedostatak uličnih kanti i zelenih površina

Od Emine Koničanin smo u okviru konkursa za “Naj-eko ideju” dobili ideju za postavljanje uličnih kanti na svakih 50m2 u okviru užeg centra grada, dok bi svaki slobodan prostor na ulicama grada trebalo iskoristiti za sađenje drveća, čime bi se povećala ukupna zelena površina na gradskom nivou.