Dec 24, 2016 Uncategorized

Postavljanje filtera za vodu

Posebna važnost za naš grad je voda. Ona je jedan of najbitnijih sastojaka za zdravlje čoveka, a koristimo je i za održavanje opšte...
Dec 24, 2016 Uncategorized

Nedostatak uličnih kanti i zelenih površina

Od Emine Koničanin smo u okviru konkursa za "Naj-eko ideju" dobili ideju za postavljanje uličnih kanti na svakih 50m2 u okviru užeg...
Dec 24, 2016 Uncategorized

Podizanje ekološke svesti kroz razne aktivnosti

Ovu ideju su sa nama podelili Besim Habibović i Enes Petlača u okviru konkursa za "Naj-eko ideju". Ovaj projekat bi se sprovodio kroz...