Autobuska stajališta

Potreba za novim autobuskim stajalištima postoji godinama unazad, obzirom da su postojeća ili oronula ili su improvizovana. Nepostojanje propisno osmišljenih autobuskih stajališta u gradu, kao jednog od vitalnih segmenata gradskog saobraćaja, prepoznajemo kao problem koji bi trebalo hitno rešiti.

Fondacija Front je, u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Novog Pazara, odlučila da raspiše konkurs za izradu idejnog rešenja autobuskih stajališta. Mapirano je nekoliko lokacija na kojima se nalaze improvizovana stajališta, a neophodna su za efikasno i bezbedno fukcionisanje saobraćaja. Cilj konkursa je da se izabere najbolje tehnološko, arhitektonsko, dizajnersko rešenje za izradu i uređenje autobuskih stajališta u Novom Pazaru. Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci i timovi iz zemlje i inostranstva.

Uloga privatnog sektora u ovom programu je najvažnija – oni su pozvani da prepoznaju dobru ideju i da doniraju novac za realizaciju same izrade stajališta. Zauzvrat, stajališta će biti brendirana, a pored toga planirano je da se na posebnim tablama pored karte grada nalaze i razni interaktivni sadržaji.