Panel: „Kako unaprediti zaštitu životne sredine u Novom Pazaru“

Povodom realizacije projekta “Čist grad” koji je pokrenula Fondacija Front, održana je prva panel diskusija na temu “Kako unaprediti životnu sredinu u Novom Pazaru”, na kojoj su panelisti predstavili probleme u zajednici i zajedno sa publikom došli do mogućih rešenja.

Učesnici panel diskusije bili su:

Gradonačelnik- Nihat Bisevac;
Direktor Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća”- Emin Omerović;
Odeljenje za zaštitu životne sredine- Malića Plojović;
Inspektor za zaštitu životne sredine- Esad Fazlić;
Omladinska organizacija Fokred- Admir Smajović;
Organizacija PRO DENIM- Semih Durović.

Publici i panelistima je na početku panel diskusije predstavljen rad Fondacije Front, nakon čega se predstavila analiza ankete “Da li vi hoćete Čist grad”
Publika je imala priliku da panelistima postavlja pitanja i da se zajedno ispituju mehanizmi za rešavanje ekoloških problema.

Ustanovljen je niz problema od kojih su najveći: svest građana, kažnjavanje i nepoštovanje zakona, neuključivanje građana u rešavanje problema, kao i veliki problem sa divljim deponijama.

Gradonačelnik: “Do sada smo imali 3 miliona dinara u eko budžetu, što je jako malo za potrebe ovoga grada, nameravamo da uvedemo eko takse i na još nekoliko načina povećamo eko budžet.”

Admir Smajović je ispred civilnog sektora iskazao bitnost uključivanja javnosti u odlučivanje o eko budžetu i u javnim raspravama za bolje ekološko stanje u Novom Pazaru.

Inspektor Esad Fazlić je, radi bolje komunikacije sa građanima, predložio “zelenu” telefonsku liniju, putem koje bi građani mogli da obaveštavaju nadležne o ekološkim prekršajima, a posebno je dao akcenat na izradu lokalnog akcionog plana i ekološke strategije za narednu godinu.

Predlozi publike su u više navrata došli do iste tačke sa predlozima panelista.

Odeljenje biologa, kao i predškolska eko edukacija i edukacija mladih su jedni od predloga publike.

Publika je takođe potvrdila da želi biti više informisana o radu institucija koje se bave zastitom životne sredine, i da veruju da je učešće građana u procesu donošenja odluka od velike važnosti za poboljšanje ekološkog stanja i svesti u zajednici.

Gradonačelnik je na kraju panela dao predlog da jedna osoba iz civilnog sektora bude predstavnik građana u odlučivanju i raspoređivanju eko budžeta.

Zaključak panelista i publike je da su se zahvaljujući Fondaciji Front prvi put na jednom mestu okupili svi stejkholderi koji se bave životnom sredinom, uzimajući u obzir predstavnike institucija, OCD i šire građanstvo. Potreba i planovi za nastavak panel diskusija su prepoznati od strane organizatora, takođe, te će se u okviru projekta “Čist grad” organizovati još sličnih događaja.