Kej intervencija

Jedan od najvećih problema koje prepoznajemo na lokalnom nivou je neodgovoran odnos prema svim vrstama otpada. Nažalost, često smo svedoci izostanka svesti kod naših sugrađana, i neretko se dešava da čak i u koritima reka nalazimo teško razgradljive predmete.

Prema poslednjem izveštaju o ispitivanju površinskih voda, kvalitet vode reke Raške varira od klase III do klase IV, što ukazuje na visok stepen degradiranosti vode, čime je ta voda privredno neupotrebljiva (M.Ockoljić, D. Milijašević, A. Milanović – Zbornik radova, Geografski fakultet u Beogradu).

Nije bilo teško ustanoviti urgentnost ovog problema, i krenuti sa detaljnim planiranjem akcije.

U okviru projekta “Čist grad”Fondacija Front je u saradnji sa mnogim formalnim i neformalnim grupama, uz tehničku podršku Gradske uprave, JKP Čistoća i Direkcije za izgradnju, sprovela u delo veliku akciju čišćenja keja reke Raške, od mosta kod rekreacionog centra do mosta kod motela “Palma”.

Oko 40 volontera, podeljenih po grupama je uz svesrdnu pomoć zaposlenih u JKP Čistoća i Direkcije za izgradnju, odradilo je ogroman posao: šetalište na keju je očišćeno, mostovi su prefarbani a urađeno je i nekoliko murala. Takođe, isplanirano je još nekoliko ovakvih i sličnih akcija na samom koritu reka Raške i Jošanice.

Pozitivan rezultat ove akcije ogleda se pre svega u spontanom uključivanju lokalaca i njihovoj iskrenoj želji da pomognu I daju svoj doprinos. Ne zaboravimo da jedino udruživanjem sa svim interesnim grupama iz Novog Pazara možemo da pomognemo da naše reke ponovo budu čiste. Da naš grad bude ČIST GRAD.