Ilustrovana ekologija

Razmišljali smo koji je najbolji način da iskomuniciramo sa najvećim brojem sugrađana, a da nijedna starosna i statusna struktura ne bude izostavljena. Jednostavno rešenje – posteri sa ekološkim kvotacijama koji će biti zalepljeni svuda po gradu.

Neke od poruka će biti sačinjene od lokalizama, neke su šaljivog i satiričnog karaktera. Posteri su pažljivo dizajnirani nakon što je izvršena detaljna selekcija kvotacija. Odabranih 20 postera smo odštampali u većim količinama i zalepili na više različitih lokacija.

Posteri sa kvotacijam neće ni u kom slučaju ugrožavati ambijent lokacije na kojoj se budu nalazili. Njihova osnovna uloga je da podsete naše sugrađana kako bi se trebalo ophoditi prema okruženju u cilju dužeg trajanja istog.