Eko Izlet Požega

Odred izviđača “Sandžak” iz Novog Pazara je povodom 27. noći Ramazana, svetog dana u mesecu posta, tradicionalno organizovao druženje i izlet mladih izviđača. Novitet ove godine je i pridruživanje članova Fondacije Front iz Novog Pazara, kao i članova tima FOKRED-a samom događaju. U saradnji sa izviđačima, promocija dobročinstva, aktivizma mladih i fandrejzinga je podržana od strane Fronta i FOKRED-a.

Program je započet interaktivnom radionicom koju su održali članovi FOKRED-a na temu volonterizma i važnosti aktivizma mladih. FOKRED je takođe predstavio i ekološki program aplikacije Eco Action koja ima veliki značaj za očuvanje ekološke zajednice. Predstavnici Fondacije su upoznali mlade izviđače sa pojmom i strukturom fandrejzinga, te je sama diskusija dovela i do konkretnog čina prikupljanja novca među mladim izviđačima.

Izviđači su skupili 10.000,00 dinara i Fondacija Front je odlučila da doprinese sa istom sumom prikupljanju. Tokom neformalne diskusije o mapiranju potreba u zajednici, sami izviđači su odlučili da sav prikupljeni novac tokom izleta bude namenjen deci sa posebnim potrebama iz Novog Pazara, sa kojima će se ubrzo organizovati i dan druženja.

Tokom izleta, mladi izviđači su učili svoje drugare iz FOKRED-a i Fondacije kako se pravilno postavljaju šatori, pali logorska vatra i boravi efikasno u prirodi. Sprovedena je i akcija prikupljanja smeća na izletištu, u duhu dobrog druženja i zabave.

Organizaciju događaja su podržali i pojedinci i inicijative iz Novog Pazara (NVO Svetionik), kao i sam grad Novi Pazar, zajednički obezbedivši hranu i prevoz za učesnike. Saradnja Fondacije Front sa FOKRED-om i izviđačima će ubuduće biti zasnovana na zajedničkim akcijama posvećenim ekologiji, mladima i dobročinstvu.