Anketa “Da li i Vi hoćete Čist grad?“

U pripremnoj fazi projekta „Čist grad“, procenili smo da je najvažniji orijentir za dalje akcije i aktivnosti, pre svega, mišljenje naših sugrađana. Kreirali smo jednostavnu i kratku anketu koja je, sa samo 11 pitanja, uspela da obuhvati mnoge ekološke aspekte.

Elektronska verzija ankete je bila postavljena na stranici Front Fondacije, dok je za starije sugrađane pripremljena štampana verzija. Za samo nekoliko dana, koliko je bila online, prikupili smo 436 ispitanika a čak 196 naših sugrađana je ostavilo svoje podatke u želji da pomogne zajednici. Sa tim uzorkom i bazom odgovora nam je, kao zajednici, omogućeno da se odgovorno odnosimo prema budućim akcijama i aktivnostima, a da se ne oglušimo o stavove građana.

Rezultati ankete koje smo premijerno predstavili na panel diskusiji  „Kako unaprediti zaštitu životne sredine u Novom Pazaru“ su poslužili i kao legitiman dokaz da imamo potencijalno jaku podršku okruženja, koju bismo, uz dodatnu motivaciju mogli pretvoriti u snagu ovog regiona.

Radi transparentnog odnosa prema zajednici, rezultati ankete će biti javno dostupni.