Eko – skečevi

Izostanak ekološke svesti kod građana prepoznajemo kao najveći problem u zajednici. U okviru planiranih aktivnosti, osnovni cilj nam je da pokažemo da je promena moguća i da pojedinac može da promeni okruženje uz adekvatan angažman.

Eko-skečevi koje radimo šalju univerzalne poruke na specifičan i humorističan način, koje prepoznaju i mladi i stari, i ne fokusiraju se samo na lokalne probleme.

Kroz ovu aktivnost prvenstveno pokušavamo da komuniciramo sa mladima posredstvom interaktivnih društvenih mreža (instagram, facebook, twitter). Ova forma izražavanja je, pre svega, dinamična i efikasna, obzirom da mladi najveći deo svog slobodnog vremena provode na inernetu.

Prvi ekoskeč smo poverili Kabiru Ademoviću (Next Studio), dok su drugi radili Draga Kostić i Enes Sijarić (Dragiranje).