Čist grad – Čista Pešter

U nedelju 09.10.2016. godine u sklopu svojih redovnih aktivnosti definisanih planom i programom za 2016. godinu Odred izviđača Sandžak organizovao je za svoje članove izlet na Gornjoj Pešteri na izletištu ,,Dobrača”.

Ove godine, za razliku od prethodnih je u saradnji sa fondacijom Front, opštinskom upravom Opštine Tutin i izviđacima O.I. Sandžak iz O.Š.Meša Selimović iz Ribarića, organizovana ekološka akcija ,,Čist Pešter” u toku koje su očišćene tri divlje deponije na lokaciji izletišta. Osim prikupljanja preko 50 vreća smeća , izrađene su i korpe za otpatke kao i table sa natpisima čiji je cilj podizanje svesti kod izletnika o zaštiti životne sredine i očuvanja lepota i bogatstva bisera Sandžaka Gornje Pešteri.

“Iako je vreme bilo kišovito, uspeli smo odraditi akciju čišćenja i sve planirane izviđačke aktivnosti, imali smo vremena i za igranje odbojke i različite druge igre uopšte ne obraćajući pažnju na vreme koje nije moglo da poremeti cilj našeg okupljanja na nama poznatom a jako bitnom mestu za Sanžak, nadamo se daljoj saradnji sa fondacijom Front i da cemo raditi slicne projekte a sve u cilju podizanja svesti i stvaranja što boljeg ekološkog ambijenta na prostoru celog Sandžaka”, izjavio je Nedžad Eminović, direktor odreda izviđača “Sandžak”.

Akcija je uz udruženje snaga uspešno završena i u planu je buduća sve češća saradnja ovih organizacija u daljim aktivnostima i projektima.